PİKNİK SATRANCI MANİFESTOSU
 • Satranç yüzyıllardır kazanç kayıp ekseninde insanların birbirini üzmesi, incitmesi pahasına oynanıyor. Artık hapsolduğumuz bu eksenden çıkmalıyız.
 • Kazanç ve kayıp ekseni oyunun taraflarını siyah ve beyaz olarak ayırmakta, bunu devam ettirmek için özgürlükleri kısıtlayıcı pek çok önleme başvurmaktadır.
 • Kazanç kayıp ekseni yanlış bilinç formları içinde kendini üretmektedir. Pek çok satranççının hırsla yükseltmeye çalıştığı rating ve unvanlar, satranç gücü ve yeteneğini değil kazanma becerisini ölçerler.  Bu şartlar altında rakibi alt etmek birincil amaç haline gelmekte, satranç değersizleşmektedir.
 • Birbirini kandırmaya çalışan satranççılara tahammülümüz artık yok. Siz hiç kemanı kandırmaya çalışan flüt gördünüz mü?
 • Satranç kazanma ve kaybetmenin ötesindedir. Bir müzik eseri ya da tiyatro oyunu gibi icra edilebilir.
 • Satranççıları el ele vermeye, satranç oyununu bir üretim, ortak bir inşa süreci olarak ele almaya davet ediyoruz. Böylece her bir satranç partisi, herkesin elinden geldiği kadar katkıda bulunduğu neşeli bir pikniğe dönüşebilir.
 • Satranç tahtası, taşlar, kareler ve bilgisayar programları insan olmadığı zaman hiçtirler, ölüdürler, maalesef biz bunu unuttuk ve hiçliğin gölgesine dönüştük.
 • Piknik satrancı düşünmeye, sorgulamaya, üretmeye, hep birlikte var olmaya davettir.
 • Piknik satrancı tek sayıda oyuncuyla oynanır. Böylece her oyuncu hem beyaz hem siyah taşlarla oynadığından, katılımcı için kazanma ve kaybetme anlamını yitirir. Amaç oyunu güzelleştirmek, siyah ve beyaz taşlar arasındaki diyalektiği daha iyi anlamaktır. Yine de söz konusu olan bir analiz değildir. Her hamleye son tahlilde sadece hamle sırası kendisinde olan kişi karar verir.
 • Kazanmak amaç olmaktan çıktığında, satranç partisi sürprize ve hatta şakaya açık hale gelir. Böylece taşlar ve kareler daha üst bir enerji düzeyine yükselirler.
 • Piknik satrancında hakeme ihtiyaç yoktur. Her oyuncu bir diğerinin özgürlüğünü genişletir.
 • Piknik satrancında, satranççılar iletişim kurarlar, sorunları el ele vererek çözerler, şiir okurlar, dans ederler.
 • Piknik satrancı sanata doğru yükselir.

Mehmet KIZILKAYA